Skanderborg kommune – Mobilt tilsyn til vandværker

kontakt os    36 72 30 11      info@geokon.dk

Geokon har i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune udviklet en løsning til mobilt tilsyn på vandværker, hvor telefoner og tablets benyttes som arbejdsstationer ude i “marken”, mens data overføres direkte til GeoEnviron.

I 2012 var Geokon på besøg hos Skanderborg Kommune for at præsentere løsningen, ’Mobilt Tilsyn’, til Virksomheds- og Landbrugsgruppen. Dette overværer Rikke Virring Sørensen og hendes kolleger fra Vandindvindingsgruppen, og bliver nysgerrige på, hvad den mobile tilsynsløsning kan bidrage med i deres afdeling. “Efter præsentationen af Mobilt Tilsyn til Virksomhed og Landbrug tænkte mine kolleger og jeg, jamen, det skal vi da ha’ til Vandindvindingsgruppen. ”

Efter mødet går Rikke i dialog med Geokon, for at undersøge om et lignende værktøj kan skræddersys til at føre tilsyn med de 55 vandværker i Skanderborg kommune – og det bliver startskuddet til et tæt samarbejde omkring udviklingen af Mobilt Tilsyn Vand.

”Tanken, om at det hele kunne flyde automatisk, var meget tillokkende!”

”Når vi førhen førte vandværkstilsyn, skulle vi udfylde et utroligt langt skema. Vi brugte irriterende meget tid på at føre oplysninger over på skemaet, og vi brugte meget tid på forberedelsen og på selve tilsynene – hvor vi jo skulle have styr på alle de her papirer og afkrydsninger. ”
Rikke pointerer, at nogle af de helt store gevinster ved løsningen er mere struktur og et bedre datagrundlag. ”De tilretninger, der er lavet i GeoEnviron i forbindelse med dette projekt, gør, at vi kan registrere alle de relevante oplysninger, og det er virkelig godt. ”

“Medindflydelse var vigtigt”

Til spørgsmålet om hvad Rikke synes, har været særlig godt ved processen, svarer hun, ”Vi hører hele tiden, at vi skal være mere effektive. Nu oplever vi, at vi rent faktisk gør noget konkret, som fører til smartere arbejdsgange. Det har stor værdi for os at få medindflydelse på, hvordan GeoEnviron skal indrettes, og derfor har vi også stor gavn af ERFA-møderne, hvor kommunerne i fællesskab diskuterer den kommende udvikling.”

 

linkedinmaillinkedinmail
rssrss
0 Comments

Kontakt os

Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

Geokon A/S  |  Rødovrevej 11  |  2610 Rødovre  |  CVRnr 15959177  |  36 72 30 11  |  info@geokon.dk

Log in

Forgot your details?