Overvågning af floder i Sarawak giver resultater

kontakt os    36 72 30 11      info@geokon.dk

Rent drikkevand

Miljøstyrelsen i Malaysias største delstat Sarawak, Natural Resources and Environmental Board (NREB), påbegyndte i 2000 arbejdet med udvikling af et overvågningsprogram for floderne i området, herunder Sarawak River, som løber gennem hovedstaden Kuching. Målet er at monitere og forbedre vandkvaliteten i floderne og derved give renere drikkevand, idet drikkevandsforsyningen i Sarawak hovedsagelig er baseret på overfladevand.

En hurtig befolkningstilvækst, byudvikling langs floderne, urbanisering og industrialisering har udsat floderne i Sarawak for en øget stresspåvirkning og givet anledning til vandforurening og forringelse af miljøet.

Geokon har under hele udviklingsprojektet bidraget med tekniske løsninger, herunder udvikling af GeoEnviron moduler til indsamling af vandprøver, bundsedimenter og fauna. Samtidig er alle forureningskilder registreret, hvilket hovedsagelig drejer sig om udløb af spildevand fra husholdninger (90 %), restauranter og industrier.

Delmålene for projektet

 • Identifikation af baseline forholdene i vandløbssystemerne
 • Påvisning af eventuelle tegn på forringelse af vandkvaliteten
 • Identifikation af vandområder i vandløbssystemerne, der ikke opfylder de ønskede vandkvalitetsstandarder
 • Identifikation af potentielt forurenede områder
 • Bestemmelse af omfanget og virkningerne af specifikke spildevandsudledninger
 • Vurdering af forureningsbelastningen af et hoved- eller delvandsystem
 • Evaluering af effekten ved indførelse af vandkvalitetsstyring
 • Udvikling af guidelines for brug af specifikke vandtyper
 • Udvikling af regulativer for kvalitet og mængde af spildevandsudledninger
 • Udvikling af et kontrolprogram for vandforurening
 • Løbende monitering af ca. 200 floder og 800 målestationer

Alle data ajourføres løbende og visualiseres for både NREB og andre interessenter på et dynamisk kort (Google Maps) med smileys alt afhængig af den aktuelle forureningstilstand.

Udviklingen fortsætter, og i dag anvendes løsningen både af NREB og 15 andre statsinstitutioner i Sarawak til overvågning af samtlige større floder i staten. Resultaterne af overvågningen i specielt Sarawak River har ført til etableringen af et centralt kloakeringssystem for hele Kuching, således at alle dræn, der fører ud til floden er blevet afbrudt, og forureningen er dermed reduceret markant.

Kuching var karakteriseret ved et ekstensivt netværk af åbne dræn, hvortil det grå spildevand blev udledt urenset, mens det sorte spildevand først blev ledt til en septiktank og derefter til et åbent dræn. Septiktankene var oftest stærkt underdimensioneret og manglende oprensning medførte, at både det grå og sorte spildevand løb ubehandlet ud i Sarawak River med kraftig forurening til følge.

 

linkedinmaillinkedinmail
rssrss
0 Comments

Kontakt os

Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

Geokon A/S  |  Rødovrevej 11  |  2610 Rødovre  |  CVRnr 15959177  |  36 72 30 11  |  info@geokon.dk

Log in

Forgot your details?