GeoEnviron bliver dansk kulturarv

kontakt os    36 72 30 11      info@geokon.dk

Avlevering af digitale data til rigsarkivet

Rigsarkivet har, som led i deres bevaringsstrategi om at sikre myndigheders digitale arkivalier til kommende generationer, udpeget GeoEnviron som værende en del af den danske kulturarv, der bør gemmes.

Det betyder, at følgende moduler fra GeoEnviron er blevet vurderet til at være af stor historisk værdi for Danmark i fremtiden:

  • GeoEnviron Byggesag
  • GeoEnviron Feltundersøgelse
  • GeoEnviron Jordforurening DKJord
  • GeoEnviron Tilsyn – Landbrug
  • GeoEnviron Tilsyn – Virksomheder

For kommuner og regioner vurderer Rigsarkivet, hvilke systemer, der skal bevares data fra, og som skal afleveres til et offentligt arkiv i form af arkiveringsversioner. Alt sammen med henblik på at kunne gøre data tilgængelige og forståelige for kommende generationer, så informationerne kan anvendes som dokumentation og til forskningsmål i fremtiden.

Hvorfor GeoEnviron?

Data fra GeoEnviron vil kunne bidrage med brugbar viden til at forstå kommunernes miljø- og byggesagsbehandling i Danmark, idet systemet igennem en lang årrække er blevet brugt til at registrere adskillige mængder detaljerede miljø- og byggesagsinformationer.
Rigsarkivet har siden starten af 1970’erne modtaget data og dokumenter fra offentlige myndigheders it-systemer – og disse kan blive til gavn for samfundet i fremtiden.

Store mængder af digitalt skabte data skal samles

Aflevering af digitale arkivalier kan være en kompleks og ressourcetung opgave, fordi tidligere ændringer i organisation eller fagområder kan have haft betydning for måden at håndtere informationer på. Data vil derfor typisk være skabt og gemt i mange forskellige programmer, formater, tegnsæt, styresystemer m.v. og skal først valideres og konverteres til et fast defineret arkivformat, før data kan afleveres til arkiv. Et offentligt arkiv kan være enten Rigsarkivet eller et arkiv oprettet af en eller flere samarbejdende kommuner.

Data fra it-systemer, som der er truffet bevaringsbeslutning for, skal afleveres i kopi (arkiveringsversion) til et offentligt arkiv senest før sletning eller når data går ud af administrativt brug.

Ring til os og få en uformel snak, hvor du kan blive orienteret omkring de udfordringer og krav, som den teknologiske udvikling stiller til både leverandører og kommuner.

 

linkedinmaillinkedinmail
rssrss
0 Comments

Kontakt os

Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

Geokon A/S  |  Rødovrevej 11  |  2610 Rødovre  |  CVRnr 15959177  |  36 72 30 11  |  info@geokon.dk

Log in

Forgot your details?