Besparelser, færre fejl og mere struktur med GeoEnviron WEB løsning

kontakt os    36 72 30 11      info@geokon.dk

System til Vandindvinding

Dorthe Matzen Shajarati har siden 2007 arbejdet som miljøsagsbehandler i Teknik og Miljø i Aabenraa Kommune, og i 2011 overtog hun ansvaret for vandindberetninger og indvindingstilladelser.

Hvert år skal samtlige kommuner indsamle oplysninger om indvundne vandmængder fra vandværker og større enkeltindvindere. Disse oplysninger skal indberettes videre til den fællesoffentlige database for grundvand og drikkevand; Jupiter. Ofte oplever kommunerne, at de bruger mange ressourcer på at indhente og viderebehandle data. Geokon lancerede i 2011 en ny web-løsning til indberetning af vandmængder og pejlinger.

Store tidsbesparelser at hente

Aabenraa Kommune modtager ca. 1000 vandindberetninger om året, og de har lavet en lille beregning på, hvor mange timer de omtrentligt brugte på indberetninger, før webløsningen blev taget i brug. ”Vi fandt frem til, at vi brugte mellem 130 og 150 timer om året og kan allerede se, at vi kommer til at spare over 70 timer på indberetninger med den nye løsning,” fortæller Dorthe og fortsætter: ”Vi har i Aabenraa Kommune valgt, at det er frivilligt, om man ønsker at benytte sig af den digitale løsning, og indtil videre har 60 % af anlægsejerne valgt at benytte den.” På baggrund af erfaringer med den nye web-løsning taler man i Aabenraa Kommune om, at det om et til to år kun skal være muligt at indberette elektronisk – der er dog ikke truffet en endelig beslutning endnu.

”På et meget væsentligt område kan vi mærke forskel,” fremhæver Dorthe; ”Førhen kunne de indkomne skemaer godt hobe sig op i bunker, og det kunne være svært at læse de håndskrevne tal og notater fra anlægsejerne, så der forekom fejl i indberetningen. Med den digitale løsning undgår vi de fejl. De anlægsejere, der vælger at indberette online, har også selv den fordel, at de modtager en kvitteringsmail med de oplysninger, de har indberettet. Så kan de dobbelttjekke og eventuelt rette til. Det betyder mere præcise indberetninger, større sikkerhed og bedre struktur i vores sagsbehandling.”

“Konsulentdagen har også givet mig en større sikkerhed ved løsning af nogle af de andre opgaver, som jeg sidder med”

På spørgsmålet om, hvorfor valget netop faldt på Geokons løsning, svarer Dorthe ”Allerede under præsentationen blev vi overbeviste om, at det ikke ville indebære ekstra arbejde med opsætning af data, og at web-løsningen er nem at anvende for anlægsejerne, når de skal foretage en indberetning.” Da aftalen om web-løsningen var indgået, bookede Dorthe en konsulent fra Geokon, som sørgede både for installation og brugerinstruktion. Dorthe fortæller: ”Før selve konsulentdagen var jeg en anelse usikker på brugen af web-løsningen, men fordi der efter installationen var afsat tid til en grundig gennemgang af funktionaliteterne, fik jeg en rigtig god forståelse for brugen af modulet og kunne efterfølgende lave en udførlig brugervejledning, som vi sendte ud til anlægsejerne. Konsulentdagen har også givet mig en større sikkerhed ved løsning af nogle af de andre opgaver, som jeg sidder med. Det er forholdsvist nyt for mig at arbejde med området vandindvinding, så jeg var lidt usikker på, om jeg brugte GeoEnviron systemet optimalt.” Geokons konsulent kunne bekræfte Dorthe i, at hun gjorde det helt rigtige. Dorthe slutter af:

”Det var en god dag, og jeg vil gerne booke en konsulent fra Geokon en anden gang, hvor vi har behov for sparring, undervisning eller anden specifik viden i forbindelse med de opgaver, vi sidder med.”

 

linkedinmaillinkedinmail
rssrss
0 Comments

Kontakt os

Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

Geokon A/S  |  Rødovrevej 11  |  2610 Rødovre  |  CVRnr 15959177  |  36 72 30 11  |  info@geokon.dk

Log in

Forgot your details?