GeoEnviron Miljø

kontakt os    36 72 30 11      info@geokon.dk

GeoEnviron Miljø er den mest anvendte IT-løsning i Danmark til indsamling, bearbejdning og administration af alle former for miljødata – blandt andet data omkring landbrugstilsyn, administration af vandværker, jordforureningsopgaver, tank- og udskilleroplysninger. Data struktureres og samles ét sted, så der dannes overblik, og relevante data kan hurtigere sammenstilles.

Den store fordel ved GeoEnviron Miljø er, at alle tekniske og administrative data, der forekommer i miljøsager, er samlet i ét og samme system, hvorfra den enkelte sagsbehandler kan kortlægge og håndtere alt fra tilladelser, tilsyn, håndhævelser og opfølgning inden for de forskellige fagområder. Derudover indeholder GeoEnviron Miljø også en lang række fagdata såsom drikkevandsanalyser, jordflytningsanmeldelser med tilhørende analyser, jordforureningsaktiviteter, kontrol på gyllebeholdere – og mange flere, som er relevante og anvendes i den daglige sagsbehandling.

Hvert fagområde sit eget modul

GeoEnviron Miljø modulerne er designet til hver sit fagområde men fungerer også som en del af et større system. Alle data lagres i én og samme database, hvor omdrejningspunktet oftest er en lokalitet, hvorom data kan registreres og behandles. Brugerfladen er baseret på en fanebladsstruktur, så man som sagsbehandler let kan skifte mellem visninger af forskellige informationer i systemet. Alle datafelter er søgbare for at efterkomme brugernes forskellige behov.

GeoEnviron Miljø tilbyder moduler til følgende fagområder

Fælles for modulerne er diverse administrative værktøjer til håndtering af sager og dokumenter, tidsfrister, opfølgning samt brevfletningsfaciliteter.

 • Tilsyn med virksomheder og landbrug
 • Administration af vandområdet med vandværker og enkelt indvindere
 • Spildevandsrensning i det åbne land med registreringsmuligheder før og efter, at rensekravene er opfyldt
 • Sagsbehandling af jordflytningsanmeldelser
 • Kortlægning af jordforurening og tilhørende feltundersøgelse med boringer samt prøver og analyser
 • Industrispildevand
 • Registrering af råstofgrave
 • Komplet tank- og udskillerregister
 • Fuldstændigt tidsregistrerings- og handlingsplanssystem inkl. planlægning af årets ressourcer
 • Rotteløsning med tilhørende webløsninger samt automatisk indberetning til Danmarks Miljøportal

 .

En komplet løsning

GeoEnviron er sagsbehandlernes foretrukne fagsystem, fordi det er meget mere end blot en række fagmoduler. Løsningen samler data fra og til andre systemer via dets mange integrationsfaciliteter. Det betyder eksempelvis, at sagsbehandleren kan oprette sager og dokumenter i ESDH systemet direkte fra GeoEnviron Miljø, ajourføre vandindvindingstilladelser i Jupiter databasen, indrapportere rotteanmeldelser direkte til Danmarks Miljøportal og meget mere.

GeoEnviron Miljø integrerer både med kundens interne systemer samt de fælles offentlige systemer såsom Byg og Miljø, Digital Post, BBR, Danmarks Miljøportal – Læs mere om integrationer

GeoEnviron Web

Suppler GeoEnviron Miljø med en webløsning, som gør det nemt at indsamle data til information, vidensdeling og handling.
Webløsningerne er effektive i forbindelse med registrering af indberetninger, anmeldelser og driftsarbejde. Anmeldelser og registreringer foretages online af den enkelte borger eller virksomhed. De nødvendige informationer distribueres ud til de relevante aktører i sagen, der er koblet sammen gennem et fælles system.

Det betyder, at kommunikationen mellem hver aktør forbedres og danner grundlag for en endnu bedre borgerservice. Samtidig reduceres det administrative arbejde – data forbliver digitale hele vejen fra borger/virksomhed til sagsbehandling og indberetning til de fælles offentlige systemer.

De grundlæggende principper er, at data indtastes én gang, alle informationerne lagres i den centrale database, og kommunerne sikrer sig fremtidig kontrol over data. Vi tilbyder i øjeblikket følgende webløsninger:

 • Rotteanmeldelse- og bekæmpelse
 • Indberetning af vandmængder og pejlinger
 • Anmeldelse af jordflytninger
 • Tømning af olieudskillere
 • Tømning af spildevandstanke

.

GeoEnviron to-go

Undgå papir og tag dine data med på tilsyn. Flere og flere mobile enheder bliver en naturlig del af vores arbejdsliv. Mange kommuner har derfor sat fokus på, hvordan mobile løsninger også kan indbygges i fremtidens miljøtilsyn. Geokon har derfor etableret et samarbejde med Microting A/S, der har udviklet et softwaresystem, som gør det nemt at dokumentere forretningskritisk information elektronisk.

Samarbejdet har resulteret i en ny løsning, der kan kommunikere data mellem GeoEnviron databasen og den mobile enhed, når sagsbehandlerne skal på tilsyn på virksomheder, landbrug og vandværker. Hele setup’et har fokus på, at data forbliver digitale hele vejen – fra forberedelse af tilsynet til efterfølgende sagsbehandling, afrapportering og arkivering i kommunens ESDH løsning.

Løsningen er kompatibel med både Android og iOS baserede enheder.

Udvikling i samarbejde med brugerne

Vores teknologi er altid tilpasset den gældende lovgivning på området og videreudvikles løbende i tæt samarbejde med brugerne, for at sikre et effektivt og let anvendeligt system til dataindsamling, afrapportering og beslutningsstøtte. Brugerfladen er baseret på en simpel fanebladsstruktur, således at man som sagsbehandler altid har overblik over de relevante informationer, som er knyttet til den enkelte sag. Derudover lægger modulet op til vidensdeling på tværs af fagområderne, da data på tværs af organisationens GeoEnviron moduler registreres i samme database.

 

Kontakt os

Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

Geokon A/S  |  Rødovrevej 11  |  2610 Rødovre  |  CVRnr 15959177  |  36 72 30 11  |  info@geokon.dk

Log in

Forgot your details?