GeoEnviron API

kontakt os    36 72 30 11      info@geokon.dk

Api

Få mere ud af jeres GeoEnviron data og sæt dem i spil i nye sammenhænge – det skaber overblik på en ny måde. GeoEnviron API tilbyder standardiserede snitflader, hvor data kan tilgås på en nem og målrettet måde.

GeoEnviron API (Application Programming Interface) bygger bro mellem IT-systemerne og gør det nemt at udveksle data og funktionaliteter mellem GeoEnviron og andre programmer. Mulighederne for at integrere med GeoEnviron er mange, og vi udvider løbende vores API-katalog.

GeoEnviron GIS API

Geokon har udviklet en GIS API, som kombinerer GeoEnviron med GIS-teknologiens funktionaliteter. GeoEnviron-databasen fungerer som spatial database, som indeholder alle de geografiske objekter – punkter, linjer og polygoner – i standard format.
Stedfæstelsen af de geografiske objekter opstartes i GeoEnviron, hvorefter den reelle stedfæstelse foretages i kortet og gemmes i databasen. Herefter vil data omkring objekterne være tilgængelige i kortet til fremtidig brug.

For at optimere den samtidige brug af GeoEnviron og GIS programmet i relation til hinanden er der indført direkte opslag mellem programmerne – det vil sige, at brugerne kan “springe” direkte fra GeoEnviron til et objekt i kortet for at se placeringen samt de omkringliggende lokaliteter. Dette fungerer også den anden vej, således at brugeren kan udvælge et eller flere objekter i kortet og herefter foretage et opslag i GeoEnviron med disse objekter i fokus.

Adskillige data er tilgængelige

  • Virksomheder og landbrug med diverse oplysninger såsom hovedaktivitet, seneste tilsyn, godkendelsesdato mv.
  • Boringer med udvalgte data såsom analyseresultater med parametre som f.eks. nitrat og/eller sulfat.
  • Olie- og kemikalietanke med oplysninger om størrelse, indhold og informationer fra seneste udførte inspektion.
  • Alle opbevaringsanlæg såsom møddingspladser, gyllebeholdere i relation til de enkelte landbrugsejendomme, tematiseret i forhold til anlægstypen eller angivelse af sidste beholderkontrol.
  • Alle jordforureninger og potentielle jordforureninger med oplysninger om den aktuelle status samt om, hvilke aktiviteter, der danner grundlag for potentiel forurening.
  • Ikke kloakerede ejendomme i det åbne land med oplysninger om aktuel rensning samt fremtidige rensningskrav.
  • Alle byggesager fordelt på forskellige sagsdefinitioner

 

Kontakt os

Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

Geokon A/S  |  Rødovrevej 11  |  2610 Rødovre  |  CVRnr 15959177  |  36 72 30 11  |  info@geokon.dk

Log in

Forgot your details?