ERFA

kontakt os    36 72 30 11      info@geokon.dk

På denne side kan du downloade seneste version af GeoEnviron og relaterede produkter

 

Klik for at se nyeste version af GeoEnviron brugervejledning

 Klik for at se ældre versioner af GeoEnviron og flere manualer

 

Vær opmærksom på, at I kun skal installere de produkter, som I har købt hos Geokon. Hvis I ønsker hjælp til installationerne og opdatering af GeoEnviron inkl. diverse services, så er I velkomne til at kontakte support@geokon.dk og aftalt nærmere. Hjælp til installation og opdateringer faktureres efter medgået tid.

De kunder, som får hostet alle produkter hos Geokon, vil automatisk blive opdateret til de nye versioner.

De kunder, som får hostet nogle (men ikke alle) produkter hos Geokon, vil blive kontaktet af os om, hvornår I er klar til at få opdateret.

 

Nye GeoEnviron versioner

 • GeoEnviron 9.7.0 –  Nyhedsmanual
  OBS! Installer GeoEnviron 9.7.1 i stedet for 9.7.0.
 • GeoEnviron 9.3.0 – Download program  – Download kun databasepatch – Installationsvejledning – Nyhedsmanual
  Bemærk, at når GeoEnviron opdateres til version 9.3.0, skal GE/Rottehullet service og GE WEB Rottebekæmpelse samtidig (eller umiddelbart derefter) opdateres til de nyeste versioner. Tidligere versioner af servicen og web-løsningen vil ikke længere køre med GeoEnviron version 9.3.0.

 

Integrationer

 • Import af adgangsadresser fra EM/LOIS (via ny snitflade ql5130pd) service 9.0.0.1 – Download program – Installationsvejledning
  Ny udgave af GE/Import af adgangsadresser fra E&M/LOIS service kræver ny udgave af E&M (Cognito Local). Gamle udgaver af E&M understøttes ikke af den nye udgave af servicen. Ny udgave af GE/Import af adgangsadresser fra E&M/LOIS service kræver ikke ny udgave af LOIS. Den pågældende service bruges i GE Rotter og GE WEB – Anmeldelse af jordflytninger.

 

Web-løsninger

 

API’er

GIS API 2.5.0 – Download program – Download URL Handler

 

Scripts

Et SQL script hentes på denne måde:

 1. Højreklik på linket Download script for det script, der skal hentes.
 2. Vælg menupunktet Gem link/destination som…
 3. Gem filen i en mappe et vilkårligt sted.
 4. Kun scripts med filtypen .sql kan køres i GeoEnviron.

Et SQL script køres på denne måde:

 1. Afslut GeoEnviron, hvis programmet kører.
 2. Åbn GeoEnviron programmet og log på med adminstrator-login.
 3. Fjern eventuel markering i feltet: Integreret login.
 4. Indtast brugernavnet for administrator og det tilhørende kodeord. Klik OK.
 5. Vælg menupunktet: System Adm. => Import-Eksport af Data => Importér til Tabel.
 6. Klik på knappen: Eksekvér SQL script.
 7. Vælg sql-filen i Åbn-boksen.
 8. Vent et øjeblik, mens filen køres.
 9. Klik Annuller til muligheden for at åbne endnu en sql-fil.
 10. Gem log-filen for kørslen i samme mappe.
 11. Luk Import-Eksport vinduet.
 12. Afslut GeoEnviron programmet.

Opdatering af kodelisten med hovedaktiviteter for landbrug i GeoEnviron – 20-04-2017Download script
Vejledning til mapning af koder for landbrug i fagsystemer, der sender data til DMA – Download regneark

Vi har lavet et script, der tilretter teksterne for DMA aktiviteter i GeoEnviron stamdata.
Ændringerne omfatter Dyrehold uden tilladelser og godkendelser og Øvrige dyrehold omfattet af brugerbetaling.
Scriptet kan køres i GeoEnviron 9.1.0 eller nyere. Det er indeholdt i GeoEnviron 9.7.0 databasepatchen.

Når scriptet køres, ændres følgende for Dyrehold uden tilladelser og godkendelser:
– Beskrivelse af DMA aktivitet VL00000437 rettes til “Erhvervsmæssig dyrehold – husdyrbrug større end 3 dyreenheder, samt dyrehold uden tilladelser og godkendelser”

Tjek at husdyrbrug uden tilladelser/godkendelser har hovedaktivitet med DMA aktivitet VL00000437, kategori 2 og indberetningskategori “Øvrige husdyrbrug (> 3 DE)”.
Gensend de berørte landbrug til DMA, fx ved at tilføje et blanktegn i bemærkning til landbruget og gemme, hvis DMA virksomhedsgruppen er forkert.
De indberettes som DMA virksomhedsgruppe VIT0000007 “Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2]”.
Opret ny miljørisikovurdering inden næste tilsynsarbejdsplanlægning, hvis kategorien ændres.

Når scriptet køres, ændres følgende for Øvrige dyrehold omfattet af brugerbetaling (Hundehold over 9 voksne hunde):
– Navn på DMA aktivitet VL00000434 rettes fra “§ 42 plus BB” til “Øvrige dyrehold plus BB”
– Beskrivelse af DMA aktivitet VL00000434 rettes til “Øvrige dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen”

Tjek at hundehold over 9 voksne hunde har hovedaktivitet omfattet af brugerbetaling med DMA aktivitet VL00000434, kategori “Ingen” og indberetningskategori “Landbrug erh.dyrehold”.
Gensend de berørte landbrug til DMA, fx ved at tilføje et blanktegn i bemærkning til landbruget og gemme, hvis DMA virksomhedsgruppen er forkert.
De indberettes som DMA virksomhedsgruppe VIT0000016 “Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr”.
Opret ny miljørisikovurdering inden næste tilsynsarbejdsplanlægning, hvis kategorien ændres.

Ny frist for verifikation af data og tilsynsindberetning 2016 til DMA er den 1. maj 2017.

Genoverførsel til BoM af sager med sagsstatus Indsendt eller Modtaget i GeoEnviron 9.6.x – 07-02-2017 – Download script
Der er lavet et database-script, som sørger for at overføre alle igangværende sager med status Indsendt og Modtaget til BoM igen.
Det sikrer, at sager, der aktuelt er indsendt eller modtaget, bliver overført til BoM med den sagsfase, der er krævet af KOMBIT.
Bemærk, at ansøger får en besked om ændring af sagsstatus, selv om det kun er sagsfasen, der ændres.
Der skal anvendes version 9.6.0 af GeoEnviron program og database for at eksekvere database-scriptet.

Opdatering af kodelisten til hovedaktiviteter for virksomheder i GeoEnviron jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 22 stk. 7 – 10-01-2017 – Download script
Der er lavet et SQL script, som kan eksekveres i Import/Eksport-vinduet i GeoEnviron 9.1.0 eller nyere.

Når det køres, ændres følgende:
– Udgåede hovedaktiviteter sættes til inaktive: A206 og E204
– Hovedaktiviteten D201x2 oprettes som en inaktiv kopi af D201, og alle virksomheder der før havde hovedaktiviteten D201 er nu D201x2
– Hovedaktiviteten D211x2 oprettes som en inaktiv kopi af D211, og alle virksomheder der før havde hovedaktiviteten D211 er nu D211x2
– Hovedaktiviteten E207x2 oprettes som en inaktiv kopi af E207, og alle virksomheder der før havde hovedaktiviteten E207 er nu E207x2
– Nye hovedaktiviteter indføres, hvis de ikke findes: D63, D64, E77, E78, E79, E80 og E81
– Hovedaktiviteten J203 skifter VL-nummer (DMA-aktivitet)

Herefter kan I ændre hovedaktivitetstype på relevante virksomheder og lave en ny tilsynsplanlægning for 2017.
Hvis tilsynsplanen for 2017 er rullet ud, kan der være behov for at oprette tilsyn manuelt for at opfylde årsmålet efter ændring af hovedaktivitet på virksomheder.

Tilsynsindberetningen for perioden 1. januar – 1. maj 2016 skal udtrækkes i GeoEnviron, før I ændrer hovedaktivitet på virksomheder.
Gem udtrækket, fx ved udskrivning til printer, til senere brug ved manuel indberetning til MST.

Rettelse af dyretyper og antal dyreenheder for slagtekalve i GeoEnviron 9.5.x – 22-12-2016Download script
Der er lavet et SQL script, som kan eksekveres i Import/Eksport-vinduet i GeoEnviron 9.5.0 eller nyere.
Når det er kørt, har 4 dyretyper fået nye navne i forhold til tidligere planperioder:
Dyretype 134: ændret fra “St.r. tyrekalve” til “Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)” – benyttes for små slagtekalve (40 – 220 kg) af tung race
Dyretype 137: ændret fra “St.r. ungtyre” til “Slagtekalv st.r. (220-440 kg)” – benyttes for store slagtekalve (220 – 440 kg) af tung race
Dyretype 138: ændret fra “Jers. tyrekalve” til “Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)” – benyttes for små slagtekalve (25 – 145 kg) af Jersey og visse andre lette racer
Dyretype 140: ændret fra “Jers. ungtyre” til “Slagtekalv Jers. (145-328 kg)” – benyttes for store slagtekalve (145 – 328 kg) af Jersey og visse andre lette racer
Dyretyperne var i forbindelse med opdatering af GeoEnviron til version 9.5.0 navngivet uhensigtsmæssigt.
Derudover er der rettet en fejl ved beregning af antal dyreenheder for de samme dyretyper.

Tilretning af databasepatch i GeoEnviron 9.5.0 – 06-12-2016Download script
Der er lavet et script, som retter en fejl i databasepatchen, der blev frigivet 01-12-2016.
Det skal køres igen hos kunder, der har kørt den 9.5.0-patch, der blev frigivet 01-12-2016.
Det sikrer, at virksomheder og landbrug kan hentes frem i GeoEnviron uden fejl (The EXECUTE permission was denied on the object ‘rp_cvr’).
Der skal anvendes GeoEnviron 9.5.0 for at eksekvere scriptet.
Log på GeoEnviron som administrator og eksekver SQL script i Import/Eksport-vinduet.

Tilretning af Byg og Miljø-stamdata om BoM-status mapning i GeoEnviron – 21-07-2016Download script
Der er lavet et database-script, som sørger for at udvide mapningen mellem sagsstatus – sagsfase – initiativpligt med to nye koder.
I skal mappe BoM-sagsstatus SagsbehAfventer (ikke SagsbehandlingAfventer) til en GE-sagsstatus under Aflevering til BoM (Byggesag) og Aflevering til BoM (Miljø). I skal også mappe BoM-sagsstatus NySag til en GE-sagsstatus.
Det sikrer, at sager med denne status overføres til Byg og Miljø ved ændring af sagens status eller initiativpligt.
Der skal anvendes GeoEnviron 9.1.0 eller nyere for at eksekvere scriptet.
Log på GeoEnviron som administrator og eksekver SQL script i Import/Eksport-vinduet.

Genoverførsel af alle tidligere afsendte rotteanmeldelser til Rottehullet i GeoEnviron 9.2.0 – Download script
Der er lavet et database-script, som sørger for at overføre alle (tidligere afsendte) afsluttede anmeldelser til Rottehullet igen. Det sikrer, at alle rotteanmeldelser, der er afsluttet, bliver overført til Rottehullet med data, der er krævet af lovgivningen.
Der skal anvendes GeoEnviron 9.2.0 og GeoEnviron – Service – Rottehullet version 1.4.x.x eller nyere og mapning af koder skal være foretaget i stamdata for Rotter for at eksekvere scriptet.
Log på GeoEnviron som administrator og eksekver SQL script i Import/Eksport-vinduet.

 

Landbrugsnormer

Landbrugsnormer gældende fra august 2016 i GeoEnviron 9.5.0Download mappe
Ændringerne indlægges pr. automatik ved opgradering af Geoenviron til version 9.5.0 eller højere.
Efter opgradering til nævnte version skal man køre programmet “landbrugskorrektioner” (husk at gemme logfilen). Genberegn derpå gødningsproduktionen.

1. Kør menupunktet ‘System Adm.|Import/Eksport af data|Korrektion af landbrugsnormer’. Gem logfilen.
2. Kør menupunktet ‘System Adm.|Batch Opdaterede Programmer|Genberegn gødningsproduktion’.

I logfilen kan man blandt andet aflæse hvilke landbrug, der har normer forskellig fra grundnormen for de aktuelle dyretyper.
Man skal kikke i afsnittet over ændrede korrektionsfaktorer for de aktuelle dyretyper, og finde de landbrug, hvor faktorerne er forskellig fra det “normale”. De skal muligvis reguleres manuelt i forbindelse med tilsyn.

I landbrugsnormsmappen ligger 6 regneark med oversigter over de gældende dyretyper, staldtyper og korrektionsparametre. Readme-filen fortæller, hvad regnearkene indeholder.

 

Landbrugsnormer gældende fra august 2015 i GeoEnviron 9.0.0Download mappe

 

Skabeloner i word

Vandindvinding – Teknisk rapport – GeoEnviron 9.6.0Skabelon
Vandindvinding – Tilsynsrapport – GeoEnviron 9.6.0
Skabelon
Vandindvinding – Tilsynsbrev – GeoEnviron 9.6.0
 – Skabelon

Vandindvinding – Teknisk rapport – GeoEnviron 9.3.0Skabelon
Vandindvinding – Tilsynsrapport – GeoEnviron 9.3.0Skabelon
Vandindvinding – Tilsynsbrev – GeoEnviron 9.3.0 – Skabelon

Vandindvinding – Teknisk rapport – GeoEnviron 9.1.0Skabelon
Vandindvinding – Tilsynsrapport – GeoEnviron 9.1.0Skabelon
Vandindvinding – Tilsynsbrev – GeoEnviron 8.4.1Skabelon

 

Nyhedsmanualer

GeoEnviron 9.7.1 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.7.0 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.6.1 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.6.0 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.5.4 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.5.3 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.5.2 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.5.0 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.4.0 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.3.0 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.2.0 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.1.0 – Nyhedsmanual

GeoEnviron 9.0.0 – Nyhedsmanual

Kontakt os

Send os en besked og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Sender

Geokon A/S  |  Rødovrevej 11  |  2610 Rødovre  |  CVRnr 15959177  |  36 72 30 11  |  info@geokon.dk

Log in

Forgot your details?